Bacaan Sholat Jenazah Muhammadiyah

Maksud bacaan sholat jenazah Muhammadiyah di sini adalah bacaan sholat jenazah yang biasa dibaca oleh jemaah atau saudara kita yang klop dengan organisasi Muhammadiyyah. Tentu saja Saya menulis ini bukan berarti memperuncing perbedaan antara kelompok, tapi justru untuk saling mengetahui dimana letak persamaannya.
Bacaan Sholat Jenazah Muhammadiyah


Saya sendiri dibesarkan di lingkungan tradisi NU, namun jika bersinggungan dengan tradisi Muhammadiyyah, sama sekali tidak alergi, nyaman-nyaman saja termasuk dalam hal bacaan sholat jenazah di bawah ini karena menurut Saya sama sekali tidak ada perbedaan dalam hal praktek sholat jenazah, hanya sedikit saja perbedaannya dalam hal bacaannya.

Bersumber dari salah satu blog di internet yakni blog Arrosyida, berikut ini bacaan sholat jenazah versi Muhammadiyyah berdasarkan HPT (Himpunan Putusan Tarjih).

Bacaan setelah takbir pertama
Setelah takbir pertama membaca Fatihah dan sholawat kepada Nabi. Untuk bacaan Al Fatuhah, tidak Saya tuliskan karena Saya yakin semuanya pada hafal. Hanya saja awali dahulu dengan ta'udz dan basmallah. Setelah Fatihah dilanjutkan dengan membaca sholawat :

,
ALLHUMMA SALLI AL MUHAMMAD WA AL LI MUHAMMAD KAM SALLAITA AL IBRHM WA LI IBRHM WA BRIK AL MUHAMMAD WA LI MUHAMMAD KAM BRAKTA AL IBRHM
WA LI IBRHM INNAKA HAMDUM MAJD
Ya Allah, limpahkanlah kemurahanMu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi pada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Terpuji dan Maha Mulia.

Bacaan setelah takbir ke dua
Setelah takbir ke dua selanjutnya membaca doa untuk jenazah
ALLHUMMAGFIRLAHU WARHAMHU WA FIHI WAFU ANHU WA AKRIM NUZULAHU WA WASI MUDKHALAHU WAGSILHU BIMIN WAS SALJIN WABARADIN
WA NAQQIHI MINALKHATY KAM YUNAQQAS SAUBUL ABYADU MINAD DANASI
WA ABDILHU DRAN KHAIRAN MIN DRIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA QIHI FITNATAL QABRI WA ADBANNR.
Wahai, Allah! Berilah ampunan baginya dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah ia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, es dan salju. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya semula, isteri yang lebih baik dari isterinya semula. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah dari adzab kubur dan adzab neraka.

Bacaan setelah takbir ke tiga
Setelah takbir ke 3 membaca doa di bawah ini :
ALLHUMMAGFIR LIHAYYIN WAMAYYINTIN WASAGRIN WAKABRIN WA AKARIN WA UNSN WA SYHIDIN WAG-IBIN. ALLHUMMA MAN AHYAITAHU MINNA FA AHYIHI ALAL ISLMI WAMAN TAWAFFAITAHU MINNA FA TAWAFFAHU ALAL MNI. ALLHUMMA LTAHRIMN AJRAHU WAL TUDILLAN BADAHU.
Ya Allah ampunilah kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan, yang tampak maupun yang tidak tempak,
Ya Allah siapa yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan siapa yang engkau wafatkan maka wafatkanlah dia di atas Iman.
Ya Allah janganlah Engkau halangi kami akan pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.

Untuk jenazah anak-anak ditambah dengan doa di bawah ini :
ALLHUMMAJ 'ALHU LAN SALAFAN WA FARATAN WA AJRAN
Ya Allah jadikanlah dia tabungan, pendahulu dan pahala untuk kami

Bacaan setelah takbir ke empat
Setelah takbir ke empat membaca salam.
ASSALMUALAIKUM WARAHMATULLHI WA BARAKTUH(U)


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel