Bacaan Ayat Kursi dan Terjemahannya


Siapa yang tidak tahu bacaanayat kursi ? Bahkan anak-anak sekalipun sudah pernah mendengar yang namanya ayat kursi. Ayat kursi ini biasanya dihubung-hubungkan dengan beberapa ritual atau riyadhoh, karena memang kerap digunakan oleh orang-orang yang meyakininya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu semisal mengusir hantu, kewibawaan, kekayaan, kenaikan pangkat, terhindar kejahatan dan lain sebagainya. Tentnya dengan membaca ayat kursi tersebut jumlah bilangan tertentu dan dengan cara tertentu pula.

Bagi yang tidak suka sama sekali dengan cara-cara tersebut, hindari saja dan jangan terpancing untuk berdebat atau menyalahkan mereka, karena memang mereka juga punya dalil yang kuat, mengapa mereka memakai cara seperti itu yang memang banyak pula digunakan oleh ulama salafi dahulu. Mereka juga para ulama yang tentu saja kadar keilmuannya juga tinggi dan punya seluk beluk ilmu yang kita tidak tahu.

Namun, pada blog belajar Islam untuk saat ini, Saya tidak akan panjang lebar membahas masalah ini, Saya hanya akan menuliskan tentang bacaan ayat kursi dan terjemahannya. Berikut ini Saya tulis Ayat Kursi yang merupakan bagian dari surat Al Baqarah ayat 255, baik dalam huruf arab, latin dan terjemahannya.

Bacaan Ayat Kursi Arab


Bacaan Ayat Kursi Latin

Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, laa ta-khudzuhuu sinatuw walaa nauum, lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi, man dzalladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih, ya'lamu maa baina aydiihim wamaa khalfahum, walaa yuhiithuuna bisyai-inm min 'ilmihii ilaa bimaa syaa, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardhi, walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wahuwal 'aliyyul azhiim.

Terjemahan Ayat Kursi dalam Bahasa Indonesia

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Anda boleh membaca ayat Kursi ini ketika shalat, menggantikan bacaan surat pendek.0 Response to "Bacaan Ayat Kursi dan Terjemahannya"

Post a Comment